PRUNUDNI PROFESIONALNI UPRAVNIK U 12 ZGRADA

Apr 18, 2019 by     Nema komentara    Kategorija: Aktuelno

U opštini Kladovo u Registar je  upisano 88 zgrada od ukupno 100, tako da  zakonsku obavezu nisu ispunili stanari 12 objekata za kolektivno stanovanje, 9 je u Kladovu 3 su u Brzoj Palanci, dok je jedna zgrada u Tekiji. Stupanjem na snagu novog Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada njima će lokalna samouprava morati da pokrene proceduru za postupak  uvođenja  prinudnog profesionalnog upravnika. Zbog efikasnosti u radu na sednici Skupštine opštine Kladovo  usvojene su  izmene Odluke o utvrđivanju  minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada za kolektivno stanovanje, kao i  iznos naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika  koje su usklađene sa tržišnim cenama. Odluka se odnosi samo za 12 zgrada koje nisu upisane u Registar objekata za kolektivno stanovanje.

Zabranjeno je kopirati i koristiti vesti i informacije sa sajta TVK bez dozvole urednika!