REGISTRACIJU OBNOVILO 800 VLASNIKA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Apr 18, 2019 by     Nema komentara    Kategorija: Aktuelno

Do 30. aprila u Srbiji se sprovodi obnova registracije u Registru
poljoprivrednih gazdinstava  podsećaju  iz Uprave za agrarna plaćanja. U opštini Kladovo taj posao je obavilo 800 vlasnika gazdinstava, a u Registar je upisano i 27 novih poljoprivrednih imanja.  Za obnovu registracije  potrebno je  dostaviti propisani obrazac sa podacima o gazdinstvu i biljnoj i stočarskoj proizvodnji nadležnim područnim jedinicima Uprave za trezor prema mestu prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva. Zahteve za subvencije do sada je podnelo 570 registrovanih gazdinstava, rok je do kraja aprila, gazdinstva koja se u Registar upišu do 1. septembra ove godine  na podsticaje mogu računati u narednoj, a tu privilegiju vlasnici koji se registruju posle pomenutog roka mogu da ostvare u 2021. godini.

Zabranjeno je kopirati i koristiti vesti i informacije sa sajta TVK bez dozvole urednika!