NESTRUČNA LICA PREDNJAČE NA EVIDENCIJI NEZAPOSLENIH

Mar 14, 2019 by     Nema komentara    Kategorija: Aktuelno

U februaru na evideniciji Ispostave  Nacionalne službe za zapošljavanje u Kladovu je  registrovano  1646 nezaposlenih lica
podaci su Filijale NSZ Bor. Od ukupnog broja nezaposlenih više od polovine ili  njih 838 su nestručna, odnosno lica koja nemaju kvalifikaciju, dok je  bez posla i 855  žena. Bez radne knjižice kod poslodavca su 662 srednjoškolaca sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme. Među nezaposlenima je 137 fakultetski obrazovanih Kladovljana, ali i 46 osoba sa invaliditetom.

Zabranjeno je kopirati i koristiti vesti i informacije sa sajta TVK bez dozvole urednika!