NA PRIHODNOJ STRANI BUDŽETA 834,1 MILION DINARA

Jan 11, 2019 by     Nema komentara    Kategorija: Aktuelno

U budžetu opštine Kladovo  za 2019. godinu planirani su prihodi u
iznosu od  834.197.266 dinara. Budžetski
prihodi iznosiće  682,6 miliona dinara,u  opštinsku kasu je iz prošle godine preneto  95 miliona dinara, prihodi od donacija planirani su u iznosu od 50 miliona dinara , dok se u ovoj godini očekuju i prihodi na ime transfera u iznosu od 5.350.000 dinara. Projekcijom budžeta planirani su i ukupni sopstveni prihodi korisnika od oko  milion dinara. Na rashodnoj strani lokalnog
budžeta u 2019. godini  za investicije je opredeljeno  223.764.500
dinara, dok će 40 miliona dinara biti usmereno  za izradu projektno-tehničke dokumentacije za kapitalne investicije jer je to
zamajac za  ulaganja koja će u ovoj godini imati prioritet.

Zabranjeno je kopirati i koristiti vesti i informacije sa sajta TVK bez dozvole urednika!