KLADOVSKA BIBLIOTEKA U PROJEKTU “DIGITALNI GRAĐANIN”

Jan 11, 2019 by     Nema komentara    Kategorija: Aktuelno

Biblioteka Kladovskog centra za kulturu  učestvuje u projektu
Instituta za razvoj i inovativnost mladih pod nazivom “Digitalni
građanin”, u okviru kog će dobiti 20 posebnih mikro računara i organizovati radionice za programersku obuku građana. Realizaciju projekta finansijski je omogućila kompanija Google koja, želi da na ovaj način savremenu tehnologiju približi građanstvu. Cilj projekta Digitalni građnin jeste da biblioteke budu jedni od centara za razvoj programerskih kompetencija, dece, odraslih i korisnika biblioteka uopšte. Kladovska biblioteka jedna od 20 u Srbiji koje su uključene u projekat koji će biti realizovan u naredna dva meseca, a osim što će moći da uče veštine programiraja u okviru organizovanih radionica, čitaoci i korisnici usluga biblioteke moći će i da iznajmljuju mirkoračunare i programiraju kod kuće.

Zabranjeno je kopirati i koristiti vesti i informacije sa sajta TVK bez dozvole urednika!