ZAKUPLJENO 593 HEKTARA OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Nov 16, 2018 by     Nema komentara    Kategorija: Aktuelno

Na javnoj licitaciji u prvom  krugu u sedam  katastarskih opština,
sedam  fizičkih i jedno pravno lice zakupili su 593 , od 1662,2
hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  na teritoriji opštine Kladovo. Pravo učešća imala su  pravna i fizička lica čiji su posedi upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa najmanje tri godine  aktivnog statusa. U zakup i na korišćenje poljoprivredno zemljište je dato na period od jedne, ali i na deset godina u zavisnosti od uslova propisanih zakonomkoji reguliše tu oblast  i ne može se ustupiti u podzakup.

Zabranjeno je kopirati i koristiti vesti i informacije sa sajta TVK bez dozvole urednika!