OBAVLJEN OGLAS ZA REHABILITACIJU PENZIONERA U BANJAMA

Mar 30, 2018 by     Nema komentara    Kategorija: Aktuelno

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas
za besplatnu rehabilitaciju penzionera  u trajanju od 10 dana u nekoj od 25 banja u  Srbiji. Za oporavak mogu da konkurišu penzioneri čija ukupna primanja nisu veća od 24.980 dinara, pod uslovom da to pravo nisu koristili u poslednjih pet godina. Iz sredstava  Fonda PIO biće pokriveni putni troškovi, kompletan lekarski nadzor i terapije tokom desetodnevnog boravka u banji, a novac će biti raspoređen prema kategorijama osiguranika. Pravo na besplatmu rehabilitaciju imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici koji osim limitiranog iznosa  penzije nemaju druga lična primanja. Prijave na oglas dostavljaju se do 13. aprila.

Zabranjeno je kopirati i koristiti vesti i informacije sa sajta TVK bez dozvole urednika!